Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 7

Handvaardigheidsproject

Op dit moment zijn we druk bezig met een handvaardigheidsproject. We zijn begonnen met het onderzoeken welke soorten attracties er in de verschillende pretparken te vinden zijn. Helaas konden we niet naar de pretparken toe, dus hebben we gezocht op het internet. Ook hebben we ons verdiept in de beroepen die te maken hebben met attracties. We weten nu wat een onderhoudsmonteur bijvoorbeeld doet. Daarnaast hebben we geleerd dat er verschillende constructies zijn waarmee je een achtbaan of een andere attractie kan bouwen. Nu we veel te weten zijn gekomen is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. We zijn nu druk aan de slag om een miniatuur van een zelfverzonnen attractie te bouwen. Het mag geen attractie zijn die al bestaat, we moeten dus flink creatief zijn! Dit doen we in zelf gekozen groepjes. Binnenkort hopen we het resultaat en het ontwerpproces te kunnen presenteren aan elkaar. 

Welkom in groep 7

Dit is groep 7, onze klas. We hebben 33 kinderen in onze klas. Het is een drukke, maar wel gezellige klas.
We zijn het jaar gestart met Juf Petra en Juf Tamar. Sinds januari heeft juf Myriam het overgenomen. 
We houden van bewegen, daarom doen we iedere dag wel een beweegspelletje of gaan we sporten in klas. Ook leren we voor heel veel later: rekenen,
Spelling, taal en begrijpend lezen.
Op school hebben we een continurooster. De pauze is om 10.00 uur. Dan gaan we naar buiten en om 10.15 uur gaan we weer naar binnen
en gaan we koek eten en wat drinken.
Om 11.45 uur is de lunch. Dan eten we onze boterhammen op en kijken naar het jeugdjournaal.
Na de lunch gaan we naar buiten.
Elke dag zijn we om 14.15 uur uit en alleen op vrijdag om 14.00 uur.
Groetjes van groep 7!