Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 7

Welkom in groep 7

Dit is groep 7, onze klas. We hebben 33 kinderen in onze klas. Het is een drukke, maar wel gezellige klas.
Onze juffen heten: Juf Petra en Juf Tamar. Zij zijn ook erg gezellig!
We doen soms spelletjes in de klas: beweegspelletjes bijvoorbeeld.
We leren soms ook leuke liedjes. Ook leren we voor heel veel later: rekenen,
Spelling, taal en begrijpend lezen.
Op school hebben we een continurooster. De pauze is om 10.00 uur. Dan gaan we naar buiten en om 10.15 uur gaan we weer naar binnen
en gaan we koek eten en wat drinken.
Om 11.45 uur is de lunch. Dan eten we onze boterhammen op en kijken naar het jeugdjournaal.
Na de lunch gaan we naar buiten.
Elke dag zijn we om 14.15 uur uit en alleen op vrijdag om 14.00 uur.
Groetjes van groep 7!