Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

weekbrief 19Weekbrief 19, jrg 19

Deze weekbrief gaat over schoolzaken die voorkomen in de periode van maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari 2018.

  •Onze nieuwe website (herhalingsbericht)

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan onze nieuwe website. Inmiddels is de website klaar en in de lucht. Wij zijn op school erg blij met het resultaat. De website ziet er mooi uit en de indeling is verzorgd en duidelijk . Een groot compliment voor juf Sigrid die in samenwerking met de werkgroep PR veel werk heeft verzet om de website te vernieuwen en tot dit prachtige resultaat te komen. We hopen dat u snel een kijkje neemt. De site is te openen op www.kbstoermalijn.nl

• Het leerlingvolgsysteem (herhalingsbericht)

Maandag 22 januari a.s. beginnen we met de afname van het leerlingvolgsysteem. Natuurlijk is dat voor de kinderen best een spannende periode. Toch is het goed om op deze lvs-afname niet te veel druk te leggen. Wij proberen op school steeds uit te gaan van wat een kind wel kan en veel minder van wat een kind niet kan. Dus de kinderen hoeven niet gespannen te zijn. Het zijn gewone schooldagen, net als alle andere. Kinderen werken het hele schooljaar in de klas, dus we weten echt wel wat ze kunnen. We willen graag dat ze zelfvertrouwen hebben en dat ze dit houden. Natuurlijk moeten ze hun best doen, maar zenuwachtig zijn hoeft absoluut niet.
Het lvs zal ongeveer twee weken in beslag nemen. De te toetsen onderdelen worden verdeeld over die twee weken.

• Nieuwe telefoontoestellen op de beide locaties

De afgelopen week zijn de nieuwe telefoontoestellen in gebruik genomen. Het een en ander betekent dat onze telefoonlijnen nu lopen via het computernetwerk en niet meer via de isdn-lijnen. Ook zijn we gaan werken met een keuze menu. We hebben per locatie twee vaste toestellen en een handtoestel. We zullen zo veel mogelijk het handtoestel meenemen, zodat we u altijd te woord kunnen staan. De afgelopen week hadden we wat opstartproblemen, maar we hopen en verwachten dat die van tijdelijke aard zijn.

• Veilig op de fiets (herhalingsbericht)

De afgelopen weken valt het ons op, dat een deel van de kinderen in de ochtend naar school komt op een fiets zonder licht. Ze hebben ook geen reflectoren of id. waardoor ze in het donker zichtbaar zijn. We zouden aan u willen vragen om als de kinderen op de fiets naar school komen er voor te zorgen dat de verlichting van de fiets werkt. Het is echt belangrijk dat u hier op let. Dit in verband met de veiligheid in het verkeer van uw kind(eren).

• Juf Sigrid weer hersteld

Vanaf maandag zal juf Sigrid haar werk in groep 6a weer oppakken. Ze is weer volledig hersteld. Ik had dit vorige week ook al in de weekbrief vermeld, maar afgelopen week was Sigrid geveld door de griep, zoals heel veel kinderen en enkele andere collega’s.

• Berichten in het nieuws over eventuele stakingen in het primair onderwijs

De afgelopen dagen zijn er weer berichten verschenen in de pers over op handen zijnde stakingen in het primair onderwijs. In dit geval zou het gaan om Noord Nederland. Ik zou u willen vragen om deze berichten te volgen. Vorige keer was er best wel wat kritiek over het feit dat berichtgeving over de staking erg laat bij de ouders kwam.
Laat ik wel duidelijk zijn; voor ons is een eventuele staking op korte of wat langere termijn absoluut (nog) niet aan de orde.

• Enkele belangrijke data in januari en februari 2018

- Maandag 22 februari: eerste dag afname van het leerlingvolgsysteem;

- Woensdag 24 januari: nationale voorleesdagen en voorleesontbijt voor de groepen 1 t/m 4;

- Vrijdag 2 februari: laatste dag van het leerlingvolgsysteem;

- Vrijdag 9 februari: Carnaval op school;

- Maandag 26 februari: eerste dag van de voorjaarsvakantie.

Met vriendelijke groet,
Frie Kolen
(directeur k.b.s. ‘de Toermalijn’)
Media
  • nieuws_1.jpg