Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

weekbrief 20

Weekbrief 20, jrg 19

Deze weekbrief gaat over schoolzaken die voorkomen in de periode van woensdag 31 januari t/m vrijdag 2 februari 2018 e.v.
Geachte ouders,
Door een computerstoring op vrijdag 26 januari 2018 konden we tot onze spijt geen weekbrief (nr. 20) mailen. Dus de weekbrief is iets later aan u gemaild dan we graag zouden willen.

• Onze nieuwe website (herhalingsbericht)

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan onze nieuwe website. Inmiddels is de website klaar en in de lucht. Wij zijn op school erg blij met het resultaat. De website ziet er mooi uit en de indeling is verzorgd en duidelijk . Een groot compliment voor juf Sigrid die in samenwerking met de werkgroep PR veel werk heeft verzet om de website te vernieuwen en tot dit prachtige resultaat te komen. We hopen dat u snel een kijkje neemt. De site is te openen op www.kbstoermalijn.nl

• Het leerlingvolgsysteem

Op vrijdag 2 februari a.s. is de periode van de afname van het leerlingvolgsysteem van Cito weer voorbij. In juni 2018 begint de tweede sessie.
De afgelopen weken hebben de kinderen in de verschillende groepen hard aan het lvs gewerkt. Natuurlijk is het lvs een moment-opname, maar toch zijn de gegevens c.q. resultaten van de leerlingen best belangrijk. We krijgen door de lvs een toevoeging op het beeld wat de kinderen beheersen en we krijgen weer een andersoortig inzicht op welke onderdelen ze nog extra moeten oefenen. Eigenlijk weten we dit al, omdat het werken met Snappet ons die informatie ook geeft. Op basis van de scores zullen we dan ook weer de nodige aanpassingen in het leerproces uitvoeren. Zoals u weet worden de scores van het lvs ook op het tweede rapport genoteerd.
We willen de kinderen echt een compliment maken. Ze hebben allemaal erg hard gewerkt. In verband met de griepperiode de afgelopen weken kan het voorkomen dat een aantal kinderen nog enkele lvs -onderdelen moeten inhalen.

• Nieuwe telefoontoestellen op de beide locaties (herhalingsbericht)

Enkele weken geleden zijn de nieuwe telefoontoestellen in gebruik genomen. Het een en ander betekent dat onze telefoonlijnen nu lopen via het computernetwerk en niet meer via de isdn-lijnen. Ook zijn we gaan werken met een keuze menu. We hebben per locatie twee vaste toestellen en een handtoestel. We zullen zo veel mogelijk het handtoestel meenemen, zodat we u altijd te woord kunnen staan. De afgelopen weken hadden we wat opstartproblemen, maar we hopen en verwachten dat deze nu voorbij zijn.

• Het Carnavalsfeest en de kinderen op vrijdag 9 februari eerder vrij!!!

Op zaterdag 10 februari begint in het zuiden van Nederland het Carnaval. Dat betekent dat er in die provincies vier dagen lang flink feestgevierd wordt. Natuurlijk laten wij als katholieke school het carnaval niet voorbij gaan. Vrijdag 9 februari a.s. wordt er in de ochtend op school carnaval gevierd. De commissie is al hard met het programma aan het werk geweest en natuurlijk ontvangt u van ons bericht hoe dit programma er uit zal zien. Wat voor alle ouders en kinderen van belang is, is dat de school op vrijdag 9 februari voor alle groepen om 11.45 uur uit is. Dus vrijdagmiddag 9 februari zijn alle kinderen vanaf 11.45 uur vrij.

• Enkele belangrijke data in januari en februari 2018


- Vrijdag 2 februari: laatste dag van het leerlingvolgsysteem;

- Vrijdag 9 februari: Carnaval op school; alle leerlingen hebben die dag om 11.45 uur vrij !!

- Maandag 26 februari: eerste dag van de voorjaarsvakantie.

Met vriendelijke groet,
Frie Kolen
(directeur k.b.s. ‘de Toermalijn’)

Media
  • nieuws_1.jpg