Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

weekbrief 21


Weekbrief 21, jrg 19

Deze weekbrief gaat over schoolzaken die voorkomen in de periode van maandag 5 februari t/m vrijdag 9 februari 2018 e.v.
Geachte ouders,

• Onze nieuwe website (laatste herhalingsbericht)

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan onze nieuwe website. Inmiddels is de website klaar en in de lucht. Wij zijn op school erg blij met het resultaat. De website ziet er mooi uit en de indeling is verzorgd en duidelijk . Een groot compliment voor juf Sigrid die in samenwerking met de werkgroep PR veel werk heeft verzet om de website te vernieuwen en tot dit prachtige resultaat te komen. We hopen dat u snel een kijkje neemt. De site is te openen op www.kbstoermalijn.nl

• Het Carnavalsfeest

Op het moment dat ik dit schrijf is een aantal ouders al hard aan het werk om de beide locaties alvast in carnavalssfeer te brengen. Komende vrijdag is het zover. Dan vieren we Carnaval op de Toermalijn.
Natuurlijk beginnen we met hossen op de schoolpleinen. Tijdens het hossen kunnen de ouders en/of opa’s-oma’s komen kijken. Daarna gaan de kinderen voor een kort programma de klas in. Even later beginnen we met spelletjes. Voordat de buiten-pauzes beginnen wordt er wat gegeten en gedronken.
Na de buitenpauzes, pakweg rond 10.30 uur begint het open podium. Kinderen die willen optreden mogen en kunnen dat doen. Van alles is mogelijk, zoals een playback, moppen vertellen, dansen, zingen een muziekinstrument bespelen enz. iedere groep kan ongeveer twee acts uitvoeren.
Natuurlijk spreekt het vanzelf dat de kinderen vrijdag 9 februari verkleed naar school mogen komen. Voor ons geldt: het mag wel, maar het moet niet!!
Om 11.45 uur is het programma afgelopen. De kinderen gaan dan terug naar hun groep, verzamelen hun spullen en om 12.00 uur zijn ze vrij en begint het weekend.

• Enkele berichten over natuuractiviteiten

Op woensdagmiddag 21 februari van 14.30 uur tot 16.00 uur wordt er in/bij ‘Weetpunt’ de natuuractiviteit ‘uilenballenpluizen’ georganiseerd. Speurneuzen die alles willen weten over uilen zoals: wat eet een uil, hoe leeft een uil, wat doet een uil in de nacht, nodigen we uit om naar ’t Weetpunt te komen. Hier krijg je (bijna) alles te horen over uilen. Het adres is: Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht.
Alles is gratis die middag. Ben je jonger dan acht jaar, dan is begeleiding vereist.
Op zaterdagmiddag 17 februari worden de kinderen uitgenodigd om mee te helpen met wilgen-huttenbouwen. Natuurlijk moeten er dan ook eerst takken gesjouwd worden. Dus bouw je eigen hut en neem eventueel wat helpers mee. Het gebeuren begint om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. We verzamelen bij ‘Weetpunt’ en iedereen is welkom. Voor handschoenen en warme chocolademelk wordt gezorgd.
Ook hier geldt: ben je jonger dan acht jaar dan is begeleiding vereist.

• Parkeerproblematiek in de Emmastraat

In de Emmastraat komt het regelmatig voor dat ouders hun kind(eren) met de auto naar school brengen. Nu is de situatie in de Emmastraat dusdanig dat daar maar een beperkt aantal parkeerplaatsen is. Vaak zijn deze plaatsen al voor een deel ingenomen door de bewoners uit de straat. De laatste tijd krijg ik nogal eens mails van bewoners uit de Emmastraat die zich beklagen over (kort) dubbel parkeren of het (kort) op de stoep parkeren. Dit gebeurt, zo geven zij aan, op momenten dat kinderen van de Toermalijn worden gebracht of afgehaald. Mijn vraag aan u als ouders is, of u bij het afzetten van uw kind rekening wilt houden met de geldende verkeersregels en of u de overlast voor de bewoners van de Emmastraat die in de buurt van de school wonen zo klein mogelijk wilt houden. Ik dank u alvast voor uw medewerking.

• Enkele belangrijke data in februari 2018


- Vrijdag 9 februari: Carnaval op school; alle leerlingen hebben die die dag om 12.00 uur vrij !!

- Maandag 26 februari: eerste dag van de voorjaarsvakantie.

Met vriendelijke groet,
Frie Kolen
(directeur k.b.s. ‘de Toermalijn’)

Media
  • nieuws_1.jpg