Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

weekbrief 22

Weekbrief 22, jrg 19

Deze weekbrief gaat over schoolzaken die voorkomen in de periode van maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari 2018 e.v.
Geachte ouders,

• Het Carnavalsfeest (een terugblik)

Terwijl ik dit schrijf is het Carnavalsfeest op school bijna afgelopen. Deze ochtend kwamen de meeste kinderen verkleed naar school en werden ze verwelkomd met carnavalsmuziek.
De temperatuur was echter van dien aard dat we rond 8.40 uur hebben gebeld. Het was namelijk behoorlijk koud. Hierna zijn de kinderen naar hun klas gegaan voor de spelletjes, het open podium en de traktatie van de ouderraad. Op de beide locaties liepen de tijden van de verschillende onderdelen niet helemaal gelijk, maar dat was geen enkel probleem.
Natuurlijk willen we de ouders uit de OR en de leerkrachten die zitting hadden in de carnavalscommissie hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de organisatie.
Voor alle kinderen is deze keer om 12.00 uur het weekend al begonnen.

• Enkele berichten over natuuractiviteiten (herhalingsbericht)

Op woensdagmiddag 21 februari van 14.30 uur tot 16.00 uur wordt er in/bij ‘Weetpunt’ de natuuractiviteit ‘uilenballenpluizen’ georganiseerd. Speurneuzen die alles willen weten over uilen zoals: wat eet een uil, hoe leeft een uil, wat doet een uil in de nacht, nodigen we uit om naar ’t Weetpunt te komen. Hier krijg je (bijna) alles te horen over uilen. Het adres is: Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht.
Alles is gratis die middag. Ben je jonger dan acht jaar, dan is begeleiding vereist.
Op zaterdagmiddag 17 februari worden de kinderen uitgenodigd om mee te helpen met wilgen-hutten bouwen. Natuurlijk moeten er dan ook eerst takken gesjouwd worden. Dus bouw je eigen hut en neem eventueel wat helpers mee. Het gebeuren begint om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. We verzamelen bij ‘ het Weetpunt’ en iedereen is welkom. Voor handschoenen en warme chocolademelk wordt gezorgd.
Ook hier geldt: ben je jonger dan acht jaar dan is begeleiding vereist.

• Parkeerproblematiek in de Emmastraat (herhalingsbericht)

In de Emmastraat komt het regelmatig voor dat ouders hun kind(eren) met de auto naar school brengen. Nu is de situatie in de Emmastraat dusdanig dat daar maar een beperkt aantal parkeerplaatsen is. Vaak zijn deze plaatsen al voor een deel ingenomen door de bewoners uit de straat. De laatste tijd krijg ik nogal eens mails van bewoners uit de Emmastraat die zich beklagen over (kort) dubbel parkeren of het (kort) op de stoep parkeren. Dit gebeurt, zo geven zij aan, op momenten dat kinderen van de Toermalijn worden gebracht of afgehaald. Mijn vraag aan u als ouders is, of u bij het afzetten van uw kind rekening wilt houden met de geldende verkeersregels en of u de overlast voor de bewoners van de Emmastraat die in de buurt van de school wonen zo klein mogelijk wilt houden. Ik dank u alvast voor uw medewerking.

• School-app

De Toermalijn heeft in 2018 veel plannen. We willen ons blijven vernieuwen en hier hoort ook goede communicatie met de ouders bij. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een school-app te downloaden. Deze app is gekoppeld aan onze website. U heeft met behulp van deze app alle weekbrieven, foto's, de kalender etc. bij de hand op uw smartphone of tablet. Wat moet u doen om deze app te downloaden?

Volg dit stappenplan:
1) Ga naar de App Store of Google Play.
2) Download de app SchoolWapps
3) Bij de eerste keer opstarten dient u de website van de school te koppelen aan de app. De URL van de school is www.kbstoermalijn.nl
4) U kunt de app nu gebruiken.

• Type vaardigheid; een kennisgeving vanuit ‘the House of Typing’

De Toermalijn wil haar leerlingen, ook buiten het reguliere schoolaanbod, vaardigheden aanreiken die zij belangrijk acht voor de ontwikkeling van een kind. Typevaardigheid is weliswaar niet de verantwoordelijkheid van de school maar is wel een van die vaardigheden waarvan de school vindt dat elk kind hierover zou moeten beschikken met het oog op de middelbare schooltijd en de verdere (leer)carrière. De ICT omgeving ontwikkelt zich razendsnel en toetsenbordvaardigheid is een noodzakelijke basisvaardigheid voor elk jong mens.

De organisatie ‘The House of Typing’ heeft ons gevraagd of wij een stukje in onze weekbrief willen plaatsen m.b.t. een aanbod aan de Toermalijn-leerlingen voor het doen van een typetraining. ECO heeft een nieuw innovatief concept voor type-training ontwikkeld waarover zij zeer enthousiast zijn.

Nieuw binnen deze training zijn de volgende elementen:
 Kinderen doen de training thuis online in spelvorm.
 Docentbegeleiding (365 dagen per jaar) door de docenten van ECO. Kinderen kunnen altijd vragen stellen of hun verhaal doen binnen het programma. Elke vraag wordt dezelfde dag beantwoord.
 Adaptief, de moeilijkheidsgraad van de training wordt steeds individueel aangepast aan de mogelijkheden van uw kind.
 Gemiddelde duur van de training is 25 weken (als vijf kwartier per week wordt getypt) maar de mogelijkheid is er om er een jaar (begeleid) over te doen.
 Voortdurende rapportages naar de cursist de ouders en de school.
 Ieder kind dat wil, gaat haar/zijn diploma behalen.

Voor de training geldt een prijs van 99,95 euro. Het is mogelijk de training in twaalf maandelijkse termijnen te betalen.
Mocht u interesse hebben is er op school een informatie-flyer beschikbaar en een aanmeld-formulier. Heeft u belangstelling, geeft u dit dan deze week door bij de leerkracht van uw kind. Wij zorgen er dan voor dat u per ommegaande de flyer en het aanmeld-formulier ontvangt. U kunt daarna het ingevulde formulier inleveren bij de leerkracht. Dit kan tot en met donderdag 22 februari a.s.

• Enkele belangrijke data in februari en maart 2018

- Vrijdag 9 februari: Carnaval op school; alle leerlingen hebben die die dag om 12.00 uur vrij !!

- Maandag 26 februari: eerste dag van de voorjaarsvakantie.

- Vrijdag 2 maart: laatste dag van de voorjaarsvakantie.

- Vrijdag 16 maart: eerste rapport kleuters en het tweede rapport groepen 3 t/m 8

- Dinsdag 20 en donderdag 22 maart: oudergesprekken groepen 1 t/m 7

- Maandag 26 maart: Kijkmomenten groepen 3 t/m 8

- Donderdag 29 maart: Paaslunch

- Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag; de leerlingen zijn vrij

Met vriendelijke groet,
Frie Kolen
(directeur k.b.s. ‘de Toermalijn’)

Media
  • nieuws_1.jpg