Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

weekbrief 24


Weekbrief 24, jrg 19


Deze weekbrief gaat over schoolzaken die voorkomen in de periode van maandag 5 maart t/m vrijdag 9 maart 2018 e.v.
Geachte ouders,

• Juf Carlijn is bevallen

Op 26 januari is juf Carlijn bevallen van dochtertje Sara. Moeder en dochter maken het goed. Wij feliciteren Carlijn en Issam van harte met hun dochter.

• School-app

De Toermalijn heeft in 2018 veel plannen. We willen ons blijven vernieuwen en hier hoort ook goede communicatie met de ouders bij. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een school-app te downloaden. Deze app is gekoppeld aan onze website. U heeft met behulp van deze app alle weekbrieven, foto's, de kalender etc. bij de hand op uw smartphone of tablet. Wat moet u doen om deze app te downloaden?

Volg dit stappenplan:
1) Ga naar de App Store of Google Play.
2) Download de app SchoolWapps
3) Bij de eerste keer opstarten dient u de website van de school te koppelen aan de app. De URL van de school is www.kbstoermalijn.nl
4) U kunt de app nu gebruiken.

• Speeltoestellen op de Schaepmanlaan

Het is u de afgelopen week wellicht opgevallen dat er linten zijn gespannen om enkele speeltoestellen op het plein van de locatie Schaepmanlaan. Dit heeft te maken met het feit dat we op korte termijn een aantal speeltoestellen gaan vervangen. De oude toestellen zullen zo spoedig mogelijk worden afgevoerd. Inmiddels hebben we een werkgroep gevormd die zich bezig zal houden met de aanschaf van enkele nieuwe speeltoestellen. In deze werkgroep hebben zitting: twee ouders uit de ouderraad, een leerkracht uit het managementteam en heel graag willen we ook nog een ouder uit de MR en een leerkracht uit het team aan de werkgroep toevoegen. Onze bedoeling is om ook de kinderen bij de keuze te betrekken. We houden u natuurlijk nauwgezet op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

• Luizenmoeders of- vaders gevraagd

We doen een beroep op u om ons te helpen bij de controle van hoofdluis op de locatie Schaepmanlaan. De bedoeling is dat iedere ouder alleen de klas van zijn/haar kind controleert . Dus de tijd die er aan hoeft te worden besteed bedraagt maar pakweg 10 minuten. We hebben mensen nodig voor groep 1/2 , groep 2/3, groep 6a en groep 7. Alle groepen zijn gehuisvest op de locatie Schaepmanlaan. Natuurlijk hopen we dat u op onze oproep reageert.

• Gezocht hulpouders voor het schoolvoetbaltoernooi

Op dinsdag 10 april a.s. vanaf 15.00 uur beginnen we in Zwijndrecht met het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi op de velden van voetbalvereniging Pelikaan. Wij doen met een aantal teams mee aan dit voetbaltoernooi. We hebben echter nog dringend hulpouders nodig. Dus wilt u assisteren; heel graag. Heeft u belangstelling, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

• Telefoonstoring op de locatie Emmastraat

De afgelopen tijd heeft u frequent te maken gehad met het feit dat onze locatie Emmastraat telefonisch slecht of in een aantal gevallen niet bereikbaar was. De komende week (in de vakantie) gaat er door een aantal bedrijven weer druk gezocht worden waar de storing in het netwerk precies zit. Samen met u hoop ik dat meteen na de voorjaarsvakantie alle storingen verholpen zijn. In ieder geval onze excuses voor de overlast die u de laatste weken heeft ervaren.

• Enkele belangrijke data in februari en maart 2018


- Maandag 26 februari: eerste dag van de voorjaarsvakantie.

- Vrijdag 2 maart: laatste dag van de voorjaarsvakantie.

- Vrijdag 16 maart: eerste rapport kleuters en het tweede rapport groepen 3 t/m 8

- Dinsdag 20 en donderdag 22 maart: oudergesprekken groepen 1 t/m 7

- Maandag 26 maart: Kijkmomenten groepen 3 t/m 8

- Donderdag 29 maart: Paaslunch

- Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag; de leerlingen zijn vrij

Met vriendelijke groet,
Frie Kolen
(directeur k.b.s. ‘de Toermalijn’)

Media
  • nieuws_1.jpg