Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

weekbrief 25


Weekbrief 25, jrg 19


Deze weekbrief (mail) gaat over schoolzaken die voorkomen in de periode van maandag 12 maart t/m vrijdag 16 maart 2018 e.v.

• Verkerkloop

Op woensdagavond 16 mei a.s. wordt voor de 41e keer de Verkerkloop georganiseerd. Ook dit jaar ondersteunt de Verkerkgroep in samenwerking met de Rotary Zwijndrecht Waal weer een goed doel, namelijk de Schoolbus Natuureducatie.
Om aan de Verkerkloop deel te kunnen nemen moeten de kinderen minimaal in groep 3 zitten. Voor kinderen is de inschrijving voor de Verkerkloop gratis.
Als het goed is heeft uw kind vandaag het inschrijfformulier meegekregen; zo niet dan gaat het maandag a.s. mee. Wilt uw kind graag meelopen dan vragen wij u het inschrijfformulier zo snel mogelijk in te vullen en uiterlijk voor vrijdag 23 maart a.s. in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren). Wij verzamelen de ingevulde formulieren en plaatsen de leerlingen die meedoen op een inschrijfmodule. Als alle inschrijvingen van de Toermalijn zijn ingeleverd, krijgt u vanuit de organisatie Verkerkloop de meer specifieke informatie.

• Speeltoestellen

De afgelopen week is een bedrijf het speeltoestel met de glijbaan op de locatie Schaepmanlaan komen weghalen. Tevens is deze week een werkgroep bij elkaar geweest om zich te oriënteren op een nieuw speeltoestel. Zij zullen met een aantal voorstellen komen en de kinderen kunnen daar natuurlijk ook hun mening over geven. We proberen zo snel mogelijk het een en ander rond te krijgen. De eerste acties zijn in ieder geval uitgezet.

• Koningsspelen

Een schooljaar raast soms voorbij en dan ineens staan de koningsspelen weer voor de deur. De commissie koningsspelen met daarin leden uit de ouderraad en het team is al een aantal keren bijeen geweest om ook dit jaar deze spelen voor de Toermalijn te organiseren. Zoals u gewend bent worden de spelen voor onze school gehouden op de velden van VVGZ, te weten op vrijdag 20 april a.s. Op die dag zal de school om 12.00 uur voor alle groepen uit zijn en meteen daarna begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt twee weken (eind april, begin mei).
De koningsspelen kunnen echter alleen slagen met voldoende hulp op de ochtend zelf. Daarom doen we als commissie deze oproep. Wilt u ons komen helpen bij de begeleiding van een groepje kinderen dat een spelletjescircuit doorloopt? Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms of tantes; alle hulp juichen we toe. Heeft u interesse, wilt u zich dan opgeven bij de leerkracht van uw kind. Dit kan mondeling of via de mail.
We hopen dat u reageert. Zonder uw hulp gaat het echt niet lukken.

• De Paaslunch

Het is weer bijna Pasen. En we gaan dit op school vieren in alle groepen op donderdag 29 maart door middel van de traditionele paaslunch. Doordat we dit jaar het continurooster hebben, verandert er die dag niks aan de schooltijden. We vragen u weer wat lekkers voor de groep van uw kind te maken, zodat de kinderen met elkaar weer van een heerlijke lunch kunnen genieten. De brief over de paaslunch vindt u als bijlage bij deze weekmail.

• Een verandering die op handen is in groep 4a

Zoals u wellicht weet vullen in groep 4a twee collega’s de vervanging voor het zwangerschapsverlof van Carlijn in. Op maandag, dinsdag en woensdag staat Rosalie in 4a en op donderdag en vrijdag Marleen. Marleen zal echter haar werkzaamheden op de Toermalijn beëindigen op 20 april a.s. Dit is de ochtend van de koningsspelen en het is tevens haar laatste werkdag op onze school. Het een en ander betekent dat vanaf 7 mei Rosalie de hele week groep 4a onder haar hoede zal nemen. Dit zal ze doen tot het eind van het schooljaar, omdat Carlijn aansluitend aan haar zwangerschapsverlof ook nog een aantal weken ouderschapsverlof opneemt.
Voor de kinderen is dit een erg goede oplossing in die zin, dat ze niet aan een nieuwe leerkracht hoeven te wennen. Wij vinden het heel fijn dat Rosalie de groep op donderdag en vrijdag wil overnemen. Dat Marleen maar kon werken tot aan de meivakantie was bij ons bekend.

• Luizenmoeders of- vaders gevraagd (herhalingsbericht)

We doen een beroep op u om ons te helpen bij de controle van hoofdluis op de locatie Schaepmanlaan. De bedoeling is dat iedere ouder alleen de klas van zijn/haar kind controleert . Dus de tijd die er aan hoeft te worden besteed bedraagt maar pakweg 10 minuten. We hebben mensen nodig voor groep 1/2 , groep 2/3, groep 6a en groep 7. Alle groepen zijn gehuisvest op de locatie Schaepmanlaan. Natuurlijk hopen we dat u op onze oproep reageert.

• Gezocht hulpouders voor het schoolvoetbaltoernooi

(herhalingsbericht)
Op dinsdag 10 april a.s. vanaf 15.00 uur beginnen we in Zwijndrecht met het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi op de velden van voetbalvereniging Pelikaan. Wij doen met een aantal teams mee aan dit voetbaltoernooi. We hebben echter nog dringend hulpouders nodig. Dus wilt u assisteren; heel graag. Heeft u belangstelling, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

• Enkele belangrijke data in maart en april 2018


- Vrijdag 2 maart: laatste dag van de voorjaarsvakantie

- Vrijdag 16 maart: eerste rapport kleuters en het tweede rapport groepen 3 t/m 8

- Dinsdag 20 en donderdag 22 maart: oudergesprekken groepen 1 t/m 7

- Maandag 26 maart: Kijkmomenten groepen 1 t/m 3

- Donderdag 29 maart: Paaslunch

- Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag; de leerlingen zijn vrij

- Zondag 1 april en maandag 2 april: Eerste en Tweede Paasdag

- Dinsdag 10 april: schoolvoetbaltoernooi

- Dinsdag 17 en woensdag 18 april: Eindtoets groep 8

- Vrijdag 20 april: Koningsspelen

- Vrijdagmiddag 20 april vanaf 12.00 uur: start van de voorjaars(mei) vakantie

Met vriendelijke groet,
Frie Kolen
(directeur k.b.s. ‘de Toermalijn’)

Media
  • nieuws_1.jpg