Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

weekbrief 27

Weekbrief (mail) 27, jrg 19

Deze weekbrief (mail) gaat over schoolzaken die van belang (kunnen) zijn voor de periode van maandag 26 maart t/m vrijdag 30 maart 2018 e.v.

• Verkerkloop

Op woensdagavond 16 mei a.s. wordt voor de 41e keer de Verkerkloop georganiseerd. Ook dit jaar ondersteunt de Verkerkgroep in samenwerking met de Rotary Zwijndrecht Waal weer een goed doel, namelijk de Schoolbus Natuureducatie.
Om aan de Verkerkloop deel te kunnen nemen moeten de kinderen minimaal in groep 3 zitten. Voor kinderen is de inschrijving voor de Verkerkloop gratis.
Als het goed is heeft uw kind twee weken geleden het inschrijfformulier meegekregen. Toen hebben we u gevraagd om als uw kind graag mee wil lopen het inschrijfformulier zo snel mogelijk in te vullen en uiterlijk voor dinsdag 27 maart a.s. in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren). Dit is gebeurd en vrij veel formulieren zijn al bij Anja (gymleerkracht) afgegeven. Woensdag breng ik de laatste nagekomen inschrijfformulieren die binnen zijn gekomen naar Anja. Zij werkt de verdere inschrijving af.

• Speeltoestellen

Drie weken geleden is een bedrijf het speeltoestel met de glijbaan op de locatie Schaepmanlaan komen weghalen. Tevens is een werkgroep gevormd en deze is al een keer bij elkaar geweest om zich te oriënteren op een nieuw speeltoestel. Zij zullen met een aantal voorstellen komen en de kinderen kunnen daar natuurlijk ook hun mening over geven. We proberen zo snel mogelijk het een en ander rond te krijgen. De eerste acties zijn in ieder geval uitgezet.
Ook zullen de betonnen blokken en het treintje op de locatie Schaepmanlaan worden verwijderd. Binnenkort komt de werkgroep weer bij elkaar.

• Koningsspelen

Een schooljaar raast soms voorbij en dan ineens staan de koningsspelen weer voor de deur. De commissie koningsspelen met daarin leden uit de ouderraad en het team is al een aantal keren bijeen geweest om ook dit jaar deze spelen voor de Toermalijn te organiseren. Zoals u gewend bent worden de spelen voor onze school gehouden op de velden van VVGZ, te weten op vrijdag 20 april a.s. Op die dag zal de school om 12.00 uur voor alle groepen uit zijn en meteen daarna begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt twee weken (eind april, begin mei).
De koningsspelen kunnen echter alleen slagen met voldoende hulp op de ochtend zelf. Daarom doen we als commissie deze oproep. Wilt u ons komen helpen bij de begeleiding van een groepje kinderen dat een spelletjescircuit doorloopt? Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms of tantes; alle hulp juichen we toe. Heeft u interesse, wilt u zich dan opgeven bij de leerkracht van uw kind. Dit kan mondeling of via de mail.
Bij elkaar hebben we de hulp nodig van minimaal 40 mensen, ouders, opa’s en oma’s, oud-leerlingen, ooms, tantes etc. Deze week is de werkgroep koningsspelen bij elkaar geweest. We hebben de aanmeldingen opgeteld en komen op dit moment uit op 9. Dat is dus nog veel te weinig. We hebben in de werkgroep wel afgesproken dat als er onvoldoende assistentie is we de koningsspelen niet door laten gaan.

• De Paaslunch (herhaling)

Het is weer bijna Pasen. En we gaan dit op school vieren in alle groepen op donderdag 29 maart door middel van de traditionele paaslunch. Doordat we dit jaar het continurooster hebben, verandert er die dag niks aan de schooltijden. We vragen u weer wat lekkers voor de groep van uw kind te maken, zodat de kinderen met elkaar weer van een heerlijke lunch kunnen genieten. De brief over de paaslunch vindt u als bijlage bij deze weekmail.

• Een verandering die op handen is in groep 4a (laatste herhaling)

Zoals u wellicht weet vullen in groep 4a twee collega’s de vervanging voor het zwangerschapsverlof van Carlijn in. Op maandag, dinsdag en woensdag staat Rosalie in 4a en op donderdag en vrijdag Marleen. Marleen zal echter haar werkzaamheden op de Toermalijn beëindigen op 20 april a.s. Dit is de ochtend van de koningsspelen en het is tevens haar laatste werkdag op onze school. Het een en ander betekent dat vanaf 7 mei Rosalie de hele week groep 4a onder haar hoede zal nemen. Dit zal ze doen tot het eind van het schooljaar, omdat Carlijn aansluitend aan haar zwangerschapsverlof ook nog een aantal weken ouderschapsverlof opneemt.
Voor de kinderen is dit een erg goede oplossing in die zin, dat ze niet aan een nieuwe leerkracht hoeven te wennen. Wij vinden het heel fijn dat Rosalie de groep op donderdag en vrijdag wil overnemen. Dat Marleen maar kon werken tot aan de meivakantie was bij ons bekend.

• Luizenmoeders of- vaders gevraagd (laatste herhaling)

We doen een beroep op u om ons te helpen bij de controle van hoofdluis op de locatie Schaepmanlaan. De bedoeling is dat iedere ouder alleen de klas van zijn/haar kind controleert . Dus de tijd die er aan hoeft te worden besteed bedraagt maar pakweg 10 minuten. We hebben mensen nodig voor groep 1/2 , groep 2/3, groep 6a en groep 7. Alle groepen zijn gehuisvest op de locatie Schaepmanlaan. Natuurlijk hopen we dat u op onze oproep reageert.

• Gezocht hulpouders voor het schoolvoetbaltoernooi (herhalingsbericht)

Op dinsdag 10 april a.s. vanaf 15.00 uur beginnen we in Zwijndrecht met het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi op de velden van voetbalvereniging Pelikaan. Wij doen met een aantal teams mee aan dit voetbaltoernooi. We hebben echter nog dringend hulpouders nodig. Dus wilt u assisteren; heel graag. Heeft u belangstelling, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
In het kader van dit toernooi hebben we voor twee teams, te weten meisjes 7/8 en jongens 7/8 nieuwe tenues aangeschaft. De shirts zijn geleverd door de firma ‘Brandyourwear’. De nieuwe blauwe tenues zijn voorzien van ons nieuwe logo.

• Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 30 maart a.s. is onze school gesloten.

• Onze nieuwe website

Mocht u het nog niet gedaan hebben, neemt u dan eens een kijkje op onze volledig vernieuwde website. Wij zijn er heel tevreden over en best wel trots op. Op de website kunt u allerlei zaken vinden die van belang zijn voor onze school.

• Enkele belangrijke data in maart en april 2018


- Maandag 26 maart: Kijkmomenten voor de beide groepen 3

- Donderdag 29 maart: Paaslunch

- Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag; de leerlingen zijn vrij

- Zondag 1 april en maandag 2 april: Eerste en Tweede Paasdag

- Dinsdag 10 april: schoolvoetbaltoernooi

- Dinsdag 17 en woensdag 18 april: Eindtoets groep 8

- Vrijdag 20 april: Koningsspelen

- Vrijdagmiddag 20 april vanaf 12.00 uur: start van de voorjaars(mei) vakantie

Met vriendelijke groet,
Frie Kolen
(directeur k.b.s. ‘de Toermalijn’)

Media
  • nieuws_1.jpg