Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

weekbrief 29
Weekbrief (mail) 29, jrg 19

Deze weekbrief (mail) gaat over schoolzaken die van belang (kunnen) zijn voor de periode van maandag 9 april t/m vrijdag 13 april 2018 e.v.

• Verkerkloop (herhalingsbericht)

Op woensdagavond 16 mei a.s. wordt voor de 41e keer de Verkerkloop georganiseerd. Ook dit jaar ondersteunt de Verkerkgroep in samenwerking met de Rotary Zwijndrecht Waal weer een goed doel, namelijk de Schoolbus Natuureducatie.
Om aan de Verkerkloop deel te kunnen nemen moesten de kinderen minimaal in groep 3 zitten. Vorige week heeft de organisatie de regels aangepast en de leeftijd van zes jaar is nu ook voldoende om mee te mogen doen. Voor kinderen is de inschrijving voor de Verkerkloop gratis.
Als het goed is heeft uw kind drie weken geleden het inschrijfformulier meegekregen. Toen hebben we u gevraagd om als uw kind graag mee wil lopen het inschrijfformulier zo snel mogelijk in te vullen en uiterlijk voor dinsdag 27 maart a.s. in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren). Dit is gebeurd. Begin april is er ook nog een klein aantal nagekomen formulieren ingeleverd. Ook deze zijn inmiddels verwerkt.

• Speeltoestellen (herhalingsbericht)

Vier weken geleden is een bedrijf het speeltoestel met de glijbaan op de locatie Schaepmanlaan komen weghalen. Tevens is een werkgroep gevormd en deze is al twee keer bij elkaar geweest om zich te oriënteren op een nieuw speeltoestel. Er is een plan gemaakt en er zijn toestellen uitgekozen. De meningen zijn gepeild. De betonnen blokken op het plein van de locatie Schaepmanlaan zijn inmiddels afgevoerd. Het speeltreintje wordt binnenkort weggehaald. Het wachten is nu op de offerte van het bedrijf dat de speeltoestellen wil leveren.

• Koningsspelen (herhalingsbericht)

Een schooljaar raast soms voorbij en dan ineens staan de koningsspelen weer voor de deur. De commissie koningsspelen met daarin leden uit de ouderraad en het team is al een aantal keren bijeen geweest om ook dit jaar deze spelen voor de Toermalijn te organiseren. Zoals u gewend bent worden de spelen voor onze school gehouden op de velden van VVGZ, te weten op vrijdag 20 april a.s. Op die dag zal de school om 12.00 uur voor alle groepen uit zijn en meteen daarna begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt twee weken (eind april, begin mei).
De koningsspelen kunnen echter alleen slagen met voldoende hulp op de ochtend zelf. Daarom doen we als commissie deze oproep. Wilt u ons komen helpen bij de begeleiding van een groepje kinderen dat een spelletjescircuit doorloopt? Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms of tantes; alle hulp juichen we toe. Heeft u interesse, wilt u zich dan opgeven bij de leerkracht van uw kind. Dit kan mondeling of via de mail.
Bij elkaar hebben we de hulp nodig van minimaal 40 mensen, ouders, opa’s en oma’s, oud-leerlingen, ooms, tantes etc. Deze week is de werkgroep koningsspelen opnieuw bij elkaar geweest. De stand van zaken is als volgt: a) voor de onderbouw en middenbouw hebben zich voldoende ouders aangemeld. Alleen voor de bovenbouw hebben we nog meer dan tien ouders/begeleiders te kort. Dus wilt u zich zo spoedig mogelijk opgeven. We hebben u hard nodig. We hebben in de werkgroep wel afgesproken dat als er onvoldoende assistentie is we de koningsspelen niet door kunnen laten gaan.
Een van de onderdelen van de koningsspelen is een sponsorloop. We houden die sponsorloop voor een goed doel en ook een deel voor de school. Afgelopen week heeft u over de mail of op papier een brief met informatie hieromtrent ontvangen.

• Grote zeilen voor het ontbijt tijdens de koningsspelen

De koningsspelen beginnen altijd met een schoolontbijt. Om alle kinderen gezellig op de grond te laten ontbijten hebben we grote (kampeer) zeilen nodig. Voor iedere groep hebben we één zeil nodig; dus in totaal elf zeilen. Welke ouders/verzorgers zouden ons aan dit soort zeilen kunnen helpen? Mocht u dit kunnen en willen, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).

• Het schoolvoetbaltoernooi (herhalingsbericht)

Op dinsdag 10 april a.s. vanaf 15.00 uur start in Zwijndrecht het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi op de velden van voetbalvereniging Pelikaan. Wij doen met een aantal teams mee aan dit voetbaltoernooi. Inmiddels hebben we de organisatie van het voetbaltoernooi rond.
In het kader van dit toernooi hebben we voor twee teams, te weten meisjes 7/8 en jongens 7/8 nieuwe tenues aangeschaft. De shirts zijn geleverd door de firma ‘Brandyourwear’. De nieuwe blauwe tenues zijn voorzien van ons nieuwe logo. Maandag 9 april a.s. worden de nieuwe tenues afgeleverd en aan de betreffende kinderen uitgedeeld. Het is niet de bedoeling dat u de shirts zelf wast. Dit wordt door de school gedaan.
We willen graag dat de kinderen die meevoetballen om 14.45 uur op de velden van voetbalvereniging Pelikaan aanwezig zijn. Dit betekent dat voor de groepen 5 t/m 8 de school op dinsdag 10 april a.s. om 13.45 uur eindigt. De kinderen hebben dan ruim voldoende tijd om naar de velden van Pelikaan te gaan.

• Onze nieuwe website (herhalingsbericht)

Mocht u het nog niet gedaan hebben, neemt u dan eens een kijkje op onze volledig vernieuwde website. Wij zijn er heel tevreden over en er echt trots op. Op de website kunt u allerlei zaken vinden die van belang zijn voor onze school.

• Info over de avondvierdaagse (vanuit de ouderraad) Herhalingsbericht

Van 29 mei t/m 1 juni loopt onze school samen met het Julia internaat weer de avondvierdaagse. Gezellig als uw kind meeloopt en natuurlijk zijn er ook weer begeleiders nodig.
De kinderen hebben twee weken geleden een brief mee gekregen waarmee u uw kind kunt aanmelden. Op het inschrijfformulier is het ook mogelijk om u als begeleider aan te melden.
Indien u als begeleider niet alle dagen mee kunt lopen, wilt u dan alstublieft onderaan het inschrijfformulier aangeven op welke dagen u wel mee kunt lopen. Indien u niets aangeeft, gaan wij er vanuit dat u alle dagen meeloopt.
Vaak lopen er spontaan vaders, moeders, verzorgers, opa’s, oma’s, ooms, tantes, neven of nichten mee zonder dat deze staan ingeschreven. Indien u zich niet inschrijft als begeleider dan is het dit jaar helaas niet mogelijk dat u meeloopt. Voorgaande jaren konden we hier soepeler mee omgaan, maar dit jaar is deze voorwaarde gesteld vanuit de wandelbond en hier wordt dit jaar strenger op gecontroleerd door de organisatie van de avondvierdaagse. De kinderen en begeleiders die ingeschreven zijn om mee te lopen, zijn ook meteen verzekerd tegen ongevallen tijdens het evenement. Dus voorkom vervelende situaties en schrijf u zelf in als begeleider (ook al loopt u niet alle avonden mee).
Een andere regel is dat kinderen en volwassenen eerst recht hebben op een medaille als ze alle vier de avonden hebben meegelopen. Dus als je één avond mist betekent dit dat je geen recht hebt op een medaille.
Daarnaast hopen we dat als u meeloopt als begeleider, u ons wilt helpen om alles veilig en goed te laten verlopen. Als begeleider bent u ook herkenbaar; voor iedere begeleider is namelijk een blauw hesje met school-logo beschikbaar . Zo hopen we er met elkaar voor de kinderen weer een gezellig evenement van te maken.

Indien u nog vragen heeft over de avondvierdaagse kunt u contact opnemen met de ouderraad via het mailadres: ORtoermalijn@hotmail.nl.

• Bericht van de ouderraad (door Björn Bakker) Herhalingsbericht

De meeste scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hebben een ouderraad, ook wel ‘oudercommissie’ of ‘oudervereniging’ genoemd.

Wat de ouderraad precies doet, verschilt per school. De ouderraad van basisschool de Toermalijn verzorgt onder meer de volgende taken:

• Het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering of de schoolreisjes
• Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
• Het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
• Het betrekken van ouders bij school
• Et cetera….
Het aanspreekpunt voor ouders bij de directie is mw. S.A. Van den Kieboom-Bergers.

Meer informatie over de Ouderraad is te vinden op de website: http://www.kbstoermalijn.nl/Ouders/Ouderraad

De OR (ouderraad) is woensdag 21 maart weer bij elkaar geweest. We zijn samen met een aantal teamleden volop bezig met de organisatie van de Koningsspelen 2018. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we events zoals deze organiseren. Hoe meer ouders de vrijwillige ouderbijdrage voldoen, des te gemakkelijker kunnen we dingen voor uw kind(eren) organiseren. Momenteel heeft ongeveer 60% van de ouders de ouderbijdrage betaald. Dit is voor bijna een heel schooljaar (2017-2018) best wel weinig en het betekent dat we wellicht in de nabije toekomst een aantal activiteiten moeten schrappen, omdat er geen geld meer voor is. Dus…..mocht u nog geen ouderbijdrage hebben gedoneerd, dan verzoek ik u vriendelijk dit alsnog te doen.

De OR is nog opzoek naar vrijwilligers (ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren, enz…) die ons kunnen helpen tijdens de Koningsspelen. De koningsspelen zijn op vrijdag 20 april en duren van 8:30 tot 12:00 uur. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren).

Indien u vragen en/of tips heeft voor de ouderraad kunt u die mailen naar ORtoermalijn@hotmail.nl.


Met vriendelijke groet namens de gehele OR,

Björn Bakker
Voorzitter Ouderraad

• Enkele belangrijke data in maart en april 2018

- Dinsdag 10 april: schoolvoetbaltoernooi

- Dinsdag 17 en woensdag 18 april: Eindtoets groep 8

- Vrijdag 20 april: Koningsspelen

- Vrijdagmiddag 20 april vanaf 12.00 uur: start van de voorjaars(mei) vakantie

Met vriendelijke groet,
Frie Kolen
(directeur k.b.s. ‘de Toermalijn’)


Media
  • nieuws_1.jpg