Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

weekbrief 30


Weekbrief (mail) 30, jrg 19

Deze weekbrief (mail) gaat over schoolzaken die van belang (kunnen) zijn voor de periode van maandag 16 april t/m vrijdag 20 april 2018 e.v.

• Erg leuk nieuws!!

Op donderdag 19 april a.s. gaan juf Bahriye en Ahmet trouwen. Dit is natuurlijk niet iets wat we zo maar voorbij laten gaan. Een deel van de dag zullen Bahriye en Ahmet op de Emmastraat zijn om met de kinderen een deel van het trouwfeest te vieren. Natuurlijk kijken we hier naar uit. We feliciteren Bahriye en Ahmet met hun huwelijk en we wensen beiden veel geluk toe.

• Speeltoestellen (herhalingsbericht)

Vier weken geleden is een bedrijf het speeltoestel met de glijbaan op de locatie Schaepmanlaan komen weghalen. Tevens is een werkgroep gevormd en deze is al twee keer bij elkaar geweest om zich te oriënteren op een nieuw speeltoestel. Er is een plan gemaakt en er zijn toestellen uitgekozen. De meningen zijn gepeild. De betonnen blokken op het plein van de locatie Schaepmanlaan zijn inmiddels afgevoerd. Het speeltreintje wordt binnenkort weggehaald. Inmiddels hebben we onze keuze voor de speeltoestellen gemaakt en de offerte is ter goedkeuring verstuurd naar het schoolbestuur.

• Koningsspelen (herhalingsbericht)

Op dit moment zijn we echt een flink eind gevorderd met de organisatie van de koningsspelen. Het programma is rond en er hebben best veel ouders gehoor aan onze oproep gegeven om te komen helpen; heel fijn!!
De begeleiders ontvangen hun informatie vanuit de werkgroep ‘koningsspele’. Echter er is ook info die voor de hele school van belang is. Die info betreft de hoofdlijnen van het programma met de daarbij behorende tijden.
Hieronder treft u de indeling aan van de dag:
8.30 - 9.00 uur ontbijten
9.00 - 9.15 uur welkomstwoord (Jolanda) en Fitlala dans kinderen
9.15 - 9.30 uur naar de velden voor de start van het spellencircuit
9.30 - 11.30 uur spellencircuit
11.30 - 11.45 uur terug naar je groep en ijsje eten
11.45 uur: De kinderen kunnen worden opgehaald.
Zoals u in een eerder stadium heeft kunnen lezen, houden we dit jaar ook een sponsorloop voor een tweeledig doel: a) een deel is voor de actie ‘de Mont Ventoux beklimmen voor ALS; b) een ander deel is een bijdrage leveren aan de kosten van de nieuwe speeltoestellen.
U heeft enkele weken geleden de sponsorbrief met de sponsorkaart via uw kind ontvangen. Wij willen u vragen of u uiterlijk donderdag 19 april a.s. de sponsorkaarten bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) wilt inleveren. Alvast dank daarvoor.
Natuurlijk hopen we ook op goed sport-weer. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het dit jaar weer een erg leuke spel-sport-ochtend wordt op de velden van VVGZ.
En alvast een woord van dank voor voetbalvereniging VVGZ. We zijn erg blij dat we gebruik mogen maken van hun velden.TOP!!!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij een van de leerkrachten. Tot mijn grote spijt kan ik zelf niet aanwezig zijn bij de Koningsspelen in verband met een ziekenhuisopname komende week.

• Grote zeilen voor het ontbijt tijdens de koningsspelen

De koningsspelen beginnen altijd met een schoolontbijt. Om alle kinderen gezellig op de grond te laten ontbijten hebben we grote (kampeer) zeilen nodig. Voor iedere groep hebben we één zeil nodig; dus in totaal elf zeilen. Welke ouders/verzorgers zouden ons aan dit soort zeilen kunnen helpen? Mocht u dit kunnen en willen, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).

• Eindtoets groep 8

Op 17 en 18 april a.s. (dinsdag en donderdag) wordt de centrale eindtoets primair onderwijs afgenomen. Dit is voor de kinderen uit groep 8 best wel een bijzondere gebeurtenis. Ook al telt de eindtoets niet meer mee bij de selectie van een vorm voor voortgezet onderwijs, het is toch een mooie mogelijkheid voor de kinderen uit groep 8 om te laten zien wat ze allemaal in al die jaren hebben geleerd.
Wat ook goed is, is dat de toets uitslag alleen maar in hun voordeel kan werken. Mocht de toets bijvoorbeeld twee niveaus hoger uitkomen dan waar je in groep 8 voor bent aangemeld, dan is er de mogelijkheid om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over het gegeven advies. Ook al zijn twee van die toets dagen best spannend, zenuwachtig hoeven de kinderen echt niet te zijn. Wat ze wel moeten doen is ‘hun beste beentje voorzetten’. Dus leerlingen uit groep 8: van ons allemaal heel veel succes toegewenst!!

• Begintijd van de school

Zoals u weet begint onze school om 8.30 uur. Rond die tijd willen we kunnen beginnen met de lessen. Er wordt altijd zo circa 8.25 uur gebeld. De laatste tijd is er echter een tendens dat steeds meer kinderen te laat op school komen. Vaak maar vijf minuten, maar toch. Natuurlijk zijn er heus wel redenen te bedenken dat dit eens een keer voorkomt, maar het moet een uitzondering zijn, geen regel. Wij vragen u daarom om ook als ouders goed te letten op de aanvangstijd van de school, zodat alle kinderen op tijd kunnen zijn.
Ook binnen Leerplicht staat het op tijd op school komen van kinderen hoog op de agenda. De komende jaren zal daar door Leerplicht strenger op worden gecontroleerd.

• Onze nieuwe website (herhalingsbericht)

Mocht u het nog niet gedaan hebben, neemt u dan eens een kijkje op onze volledig vernieuwde website. Wij zijn er heel tevreden over en er echt trots op. Op de website kunt u allerlei zaken vinden die van belang zijn voor onze school.

• Info over de avondvierdaagse (vanuit de ouderraad) Herhalingsbericht

Van 29 mei t/m 1 juni loopt onze school samen met het Julia internaat weer de avondvierdaagse. Gezellig als uw kind meeloopt en natuurlijk zijn er ook weer begeleiders nodig.
De kinderen hebben twee weken geleden een brief mee gekregen waarmee u uw kind kunt aanmelden. Op het inschrijfformulier is het ook mogelijk om u als begeleider aan te melden.
Indien u als begeleider niet alle dagen mee kunt lopen, wilt u dan alstublieft onderaan het inschrijfformulier aangeven op welke dagen u wel mee kunt lopen. Indien u niets aangeeft, gaan wij er vanuit dat u alle dagen meeloopt.
Vaak lopen er spontaan vaders, moeders, verzorgers, opa’s, oma’s, ooms, tantes, neven of nichten mee zonder dat deze staan ingeschreven. Indien u zich niet inschrijft als begeleider dan is het dit jaar helaas niet mogelijk dat u meeloopt. Voorgaande jaren konden we hier soepeler mee omgaan, maar dit jaar is deze voorwaarde gesteld vanuit de wandelbond en hier wordt dit jaar strenger op gecontroleerd door de organisatie van de avondvierdaagse. De kinderen en begeleiders die ingeschreven zijn om mee te lopen, zijn ook meteen verzekerd tegen ongevallen tijdens het evenement. Dus voorkom vervelende situaties en schrijf u zelf in als begeleider (ook al loopt u niet alle avonden mee).
Een andere regel is dat kinderen en volwassenen eerst recht hebben op een medaille als ze alle vier de avonden hebben meegelopen. Dus als je één avond mist betekent dit dat je geen recht hebt op een medaille.
Daarnaast hopen we dat als u meeloopt als begeleider, u ons wilt helpen om alles veilig en goed te laten verlopen. Als begeleider bent u ook herkenbaar; voor iedere begeleider is namelijk een blauw hesje met school-logo beschikbaar . Zo hopen we er met elkaar voor de kinderen weer een gezellig evenement van te maken.

Indien u nog vragen heeft over de avondvierdaagse kunt u contact opnemen met de ouderraad via het mailadres: ORtoermalijn@hotmail.nl.

• Bericht van de ouderraad (door Björn Bakker) Herhalingsbericht

De meeste scholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hebben een ouderraad, ook wel ‘oudercommissie’ of ‘oudervereniging’ genoemd.

Wat de ouderraad precies doet, verschilt per school. De ouderraad van basisschool de Toermalijn verzorgt onder meer de volgende taken:

• Het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering of de schoolreisjes
• Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
• Het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
• Het betrekken van ouders bij school
• Et cetera….
Het aanspreekpunt voor ouders bij de directie is mw. S.A. Van den Kieboom-Bergers.

Meer informatie over de Ouderraad is te vinden op de website: http://www.kbstoermalijn.nl/Ouders/Ouderraad

De OR (ouderraad) is woensdag 21 maart weer bij elkaar geweest. We zijn samen met een aantal teamleden volop bezig met de organisatie van de Koningsspelen 2018. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we events zoals deze organiseren. Hoe meer ouders de vrijwillige ouderbijdrage voldoen, des te gemakkelijker kunnen we dingen voor uw kind(eren) organiseren. Momenteel heeft ongeveer 60% van de ouders de ouderbijdrage betaald. Dit is voor bijna een heel schooljaar (2017-2018) best wel weinig en het betekent dat we wellicht in de nabije toekomst een aantal activiteiten moeten schrappen, omdat er geen geld meer voor is. Dus…..mocht u nog geen ouderbijdrage hebben gedoneerd, dan verzoek ik u vriendelijk dit alsnog te doen.

De OR is nog opzoek naar vrijwilligers (ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren, enz…) die ons kunnen helpen tijdens de Koningsspelen. De koningsspelen zijn op vrijdag 20 april en duren van 8:30 tot 12:00 uur. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren).

Indien u vragen en/of tips heeft voor de ouderraad kunt u die mailen naar ORtoermalijn@hotmail.nl.


Met vriendelijke groet namens de gehele OR,

Björn Bakker
Voorzitter Ouderraad

• Enkele belangrijke data in april en mei 2018


- Dinsdag 17 en woensdag 18 april: Eindtoets groep 8

- Donderdag 19 april uiterste datum om de sponsorkaarten in te leveren

- Vrijdag 20 april: Koningsspelen

- Vrijdagmiddag 20 april vanaf 12.00 uur: start van de voorjaars(mei) vakantie

- Maandag 7 mei: eerste schooldag na de vakantie

- Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag (de school is gesloten)

- Vrijdag 11 mei: Vrije dag ( de school is gesloten)

- Woensdag 16 mei: Verkerkloop

- Vrijdag 18 mei: Kijkmomenten in de groepen 3

- Zondag 20 mei: Eerste Pinksterdag

- Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag (de school is gesloten)

- Van woensdag t/m vrijdag 29 t/m 31 mei: ochtend- en avond vierdaagse

Met vriendelijke groet,
Frie Kolen
(directeur k.b.s. ‘de Toermalijn’)

Media
  • nieuws_1.jpg