Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

weekbrief 32Weekbrief (mail) 32, jrg 19

Deze weekbrief (mail) gaat over schoolzaken die van belang (kunnen) zijn voor de periode van maandag 14 mei t/m vrijdag 18 mei 2018 e.v.

• Koningsspelen

Nog even terugkomend op de koningsspelen. Het was die vrijdag heerlijk weer en we hebben met elkaar denk ik een heel plezierige sport- en speldag gehad. De sponsorloop was een groot succes. Inmiddels is het bedrag bekend en dat is ver boven verwachting. De kinderen hebben met elkaar ruim € 3600,- bijeen gelopen.
Zoals we u al eerder hebben aangegeven zal dit geld worden besteed aan twee doelen. Het eerste doel is een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de ziekte A.L.S. en het tweede doel is een bijdrage leveren aan de verfraaiing van onze schoolpleinen.
Binnenkort zullen we bekend maken op welke wijze we de verdeling hebben gemaakt. Ook maken we de groepen bekend die de meeste ‘rondjes’ hebben gelopen. Immers zij hebben een prijs verdiend. We houden u op de hoogte.

• Verkerkloop (herhalingsbericht)

Op woensdagavond 16 mei a.s. is het zover. Dan wordt voor de 41e keer de Verkerkloop georganiseerd. Ook dit jaar ondersteunt de Verkerkgroep in samenwerking met de Rotary Zwijndrecht Waal weer een goed doel, namelijk de Schoolbus Natuureducatie.
Ook dit jaar heeft er zich weer een aantal kinderen van onze school voor de Verkerkloop ingeschreven. Natuurlijk zal woensdagavond weer een aantal collega’s van de Toermalijn onze ‘kanjers’ komen aanmoedigen. En….we hopen op droog en niet te warm weer.

• Speeltoestellen; de standen van zaken

Inmiddels zijn we in een vergevorderd stadium m.b.t. de aanschaf van de twee nieuwe speeltoestellen op de locatie Schaepmanlaan. Als alles goed gaat, kunnen we maandag of dinsdag a.s. de opdracht geven. Het zal dan nog ongeveer acht weken duren voordat de speeltoestellen geleverd zijn. Natuurlijk hopen we dat de speeltoestellen voor de zomervakantie geplaatst kunnen worden. Het is wel of niet. Immers vanaf maandag hebben we nog maar negen schoolweken.

• Bericht van Hattrick Sport over sportieve activiteiten (herhalingsbericht)

Op vrijdag 25 mei organiseert de Toppie sportcoach een stoere obstacle run voor kinderen van groep 3 t/m 8 uit de gehele regio. Een gaaf parcours van 3km door natuur- & recreatiegebied Hooge Nesse / Veerplaat. Met allerlei obstakels die overwonnen moeten worden om de finish te bereiken. Er zijn 3 verschillende runs:
16.00 uur KidsRun
17.00 uur Ouder & Kind run (max. 1 ouder per kind)
18.00 uur Team run (6 personen)
Inschrijven kan via www.toppiecoach.nl, meer informatie via Facebook.com/hoogenesse. Deelname is gratis!

• Zomerkamp Zwijndrecht

Ieder jaar organiseert de Stichting Vakantiebesteding Zwijndrecht een vakantiekamp van kinderen uit de groepen 6,7 en 8 van alle basisscholen uit Zwijndrecht en Heerjansdam. Dit jaar vindt het vakantiekamp plaats van 18 augustus tot en met 25 augustus. De plaats is de vertrouwde kamplocatie in Renesse. Wilt u meer weten over de Stichting Vakantiebesteding dan kunt u terecht op de website: www.zomerkampzwijndrecht.nl

• De Inner Circle Run (een bericht uit groep 1,2 a en de ouderraad)

Vorig jaar hebben kinderen uit groep 1 en 2 meegedaan aan de Inner Circle Run in Hendrik- Ido-Ambacht. Omdat bij de Verkerkloop in Zwijndrecht de leeftijdsgrens op 6 jaar staat kunnen de jongere kinderen daar niet aan meedoen. Vandaar dat Frencis de kinderen vorig jaar had ingeschreven bij de Inner Circle Run. Dit jaar willen wij dit weer doen.
Op de deur van groep 1 en 2 vindt u intekenlijsten. Als uw kind mee wilt doen kunt u daar de naam en leeftijd van uw kind op invullen. De datum van de run is 21 juni. Die dag hebben de groepen 1, 2 en 2/3 ook het zomerfeest.

• Begintijd van de school (herhalingsbericht)

Zoals u weet begint onze school om 8.30 uur. Op die tijd willen we beginnen met de lessen. Er wordt altijd zo circa 8.25 uur gebeld. De laatste tijd is er echter een tendens dat steeds meer kinderen te laat op school komen. Vaak maar vijf minuten, maar toch. Natuurlijk zijn er heus wel redenen te bedenken dat dit eens een keer voorkomt, maar het moet een uitzondering zijn, geen regel. Wij vragen u daarom om ook als ouders goed te letten op de aanvangstijd van de school, zodat alle kinderen op tijd kunnen zijn.
Ook binnen Leerplicht staat het op tijd op school komen van kinderen hoog op de agenda. De komende jaren zal daar door Leerplicht strenger op worden gecontroleerd.

• Onze nieuwe website (herhalingsbericht)

Mocht u het nog niet gedaan hebben, neemt u dan eens een kijkje op onze volledig vernieuwde website. Wij zijn er heel tevreden over en er echt trots op. Op de website kunt u allerlei zaken vinden die van belang zijn voor onze school.

• Info over de avondvierdaagse (vanuit de ouderraad) herhalingsbericht

Van 29 mei t/m 1 juni loopt onze school samen met het Julia internaat weer de avondvierdaagse. Gezellig als uw kind meeloopt en natuurlijk zijn er ook weer begeleiders nodig.
De kinderen hebben twee weken geleden een brief mee gekregen waarmee u uw kind kunt aanmelden. Op het inschrijfformulier is het ook mogelijk om u als begeleider aan te melden.
Indien u als begeleider niet alle dagen mee kunt lopen, wilt u dan alstublieft onderaan het inschrijfformulier aangeven op welke dagen u wel mee kunt lopen. Indien u niets aangeeft, gaan wij er vanuit dat u alle dagen meeloopt.
Vaak lopen er spontaan vaders, moeders, verzorgers, opa’s, oma’s, ooms, tantes, neven of nichten mee zonder dat deze staan ingeschreven. Indien u zich niet inschrijft als begeleider dan is het dit jaar helaas niet mogelijk dat u meeloopt. Voorgaande jaren konden we hier soepeler mee omgaan, maar dit jaar is deze voorwaarde gesteld vanuit de wandelbond en hier wordt dit jaar strenger op gecontroleerd door de organisatie van de avondvierdaagse. De kinderen en begeleiders die ingeschreven zijn om mee te lopen, zijn ook meteen verzekerd tegen ongevallen tijdens het evenement. Dus voorkom vervelende situaties en schrijf u zelf in als begeleider (ook al loopt u niet alle avonden mee).
Een andere regel is dat kinderen en volwassenen eerst recht hebben op een medaille als ze alle vier de avonden hebben meegelopen. Dus als je één avond mist betekent dit dat je geen recht hebt op een medaille.
Daarnaast hopen we dat als u meeloopt als begeleider, u ons wilt helpen om alles veilig en goed te laten verlopen. Als begeleider bent u ook herkenbaar; voor iedere begeleider is namelijk een blauw hesje met school-logo beschikbaar . Zo hopen we er met elkaar voor de kinderen weer een gezellig evenement van te maken.

Indien u nog vragen heeft over de avondvierdaagse kunt u contact opnemen met de ouderraad via het mailadres: ORtoermalijn@hotmail.nl.

• Praktische verkeersproef groep 7

Dinsdag a.s. (15 mei) doet groep 7 mee aan de praktische verkeersproef die wordt georganiseerd in Zwijndrecht. De kinderen komen in de ochtend op de gewone tijd met de fiets naar school. We wensen ze natuurlijk heel veel succes op hun fietsroute in de wijk.

• Hemelvaartdag

Deze week is een korte week. Daarom wordt deze weekbrief al vandaag (op woensdag) gemaakt. Morgen (donderdag 10 mei) is het Hemelvaartdag. Dit betekent dat alle kinderen vrij zijn. Ook de dag daarna op vrijdag 11 mei is de school gesloten.

• Enkele belangrijke data in mei en juni 2018

- Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag (de school is gesloten)

- Vrijdag 11 mei: Vrije dag ( de school is gesloten)

- Woensdag 16 mei: Verkerkloop

- Vrijdag 18 mei: Kijkmomenten in de groepen 3

- Zondag 20 mei: Eerste Pinksterdag

- Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag (de school is gesloten)

- Van woensdag t/m vrijdag 29 t/m 31 mei: ochtend- en avond vierdaags

- Maandag 4 juni: Start van het tweede leerlingvolgsysteem van de Cito-groep

- Maandag 4 juni: Sportdag groep 7

- Donderdag 7 juni: Sportdag groep 8

- Vrijdag 15 juni: Einde van het tweede leerlingvolgsysteem

- Donderdag 21 juni: Het zomerfeest voor de groepen 1.2 en 3

Met vriendelijke groet,
Frie Kolen
(directeur k.b.s. ‘de Toermalijn’)


Media
  • nieuws_1.jpg