Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Engels

Sinds schooljaar 2013-2014 werken wij met samen met EarlyBird om Engels aan te bieden vanaf groep 1.
De English kick-off, dinsdag 29 oktober 2013 was een geweldige dag. We begonnen op beide locaties buiten op het plein met het zingen van een paar Engelse liedjes, daarna werd de officiële opening gedaan door niemand minder dan Queen Elizabeth II, die (onder politiebegeleiding) naar onze school was gekomen. Alle groepen mochten daarna naar de klassen gaan voor een Engelse ochtend. Iedere groep heeft een toeristische rondrit daar Zwijndrecht gemaakt in een originele Londense dubbeldekker. De dag werd afgesloten met een talentenshow en een overheerlijke high-tea.

Informatie over EarlyBird

EarlyBird is in 2003 ontstaan uit een initiatief van Stichting BOOR (openbaar onderwijs in Rotterdam) om jonge kinderen Engels te leren. In de loop der jaren is de EarlyBird-methodiek door ervaring en wetenschappelijk onderzoek steeds verder ontwikkeld. Daarnaast werkt EarlyBird nauw samen met regionale partners.
De kracht van EarlyBird is dat de gebruikte methodes worden aangepast aan de scholen, leerkrachten en leerlingen. Er is bij de invoering veel aandacht voor scholing en begeleiding van de leerkrachten. Ook ontwikkelt EarlyBird zelf (digitaal) lesmateriaal dat volledig aansluit op de didactische vermogens van de leerlingen.

EarlyBird methodiek

De EarlyBird-methodiek maakt Engels leren leuk. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een nieuwe taal te leren. Door speels met een taal bezig te zijn, leren ze die taal bijna ongemerkt. EarlyBird maakt gebruik van dat vermogen en is er op gericht om kinderen op natuurlijke, wetenschappelijk onderlegde wijze Engels te leren. EarlyBird gebruikt methodes die precies aansluiten bij de leerwijze van kinderen. Ook worden actuele en interessante thema’s verweven in het programma zoals de verschillende seizoenen en feestdagen. De methodiek is flexibel en kan op elke school zijn eigen invulling krijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met schoolspecifieke factoren als (groeps)grootte, populatie, combinatieklassen en didactisch concept.

Voordelen van vroeg vreemdetalenonderwijs

Er is momenteel nog geen wetgeving rond vroeg vreemdetalenonderwijs. Maar in Europa en zelfs wereldwijd wordt steeds vaker een bewuste keuze gemaakt voor vroege start. Er zijn namelijk vele voordelen verbonden aan een vroege start. Ongemerkt groeit de woordenschat van kinderen erg snel en ze ontwikkelen een goede klank en uitspraak. Ook zijn kinderen vaak erg gemotiveerd om een nieuwe taal te leren. En ze worden goed voorbereid voor het voortgezet onderwijs omdat ze simpelweg al meer Engels hebben geleerd. Tenslotte is wetenschappelijk aangetoond dat een vroege start de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert.

Waarom Engels?

Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we ze zo goed mogelijk voor op de toekomst. Ook zorgt vroeg Engels voor een betere start bij doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Daar is Engels een kernvak waar hogere eisen dan in het verleden aan worden gesteld.

Kwaliteitsbeleid

Om de kwaliteit van EarlyBird-onderwijs in het Engels te waarborgen, is er een kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Als een school voor EarlyBird kiest, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan op bijvoorbeeld het gebied van: de kwaliteit van de lessen, nascholing van de leerkrachten, de hoeveelheid onderwijstijd en de materiaalkeuze. Deze voorwaarden staan vermeld in de EarlyBird-standaard. De invoering van de EarlyBird-methodiek gaat niet van de ene op de andere dag. Gemiddeld volgen scholen een traject van drie jaar. Aan het einde van het invoeringsjaar of kort in het tweede jaar vindt de eerste evaluatie plaats. Dit wordt gedaan aan de hand van de door het Europees Platform erkende ‘Kijkwijzer’.